So Young- Chỉ mong dừng ở tuổi trẻ chúng ta

Tâm lý của mỗi người khi càng nhiều tuổi chúng ta luôn thích hoài niệm lại quá khứ. Tuổi trẻ đi qua và không bao giờ quay lại, để khi gánh nặng cuộc đời bon chen đè nặng trên vai chúng ta cứ mong ngóng lại thời thanh xuân hoa mộng, khi mình sống đúng con người mình trái tim mình. Và Black xem so young cũng vì lẽ đó.

PosterThanhxuan Đọc tiếp